บริษัท อุบลเวลแพ็ค จำกัด 
205 บ้านดอนชาด หมู่ 3 ต.บุ่งหวาย 
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 
โทร : 089-5114009 , 088-3785005 , 088-3785050
Email pongsak@ubonwellpack.com
เวลาทำการ : อังคาร – อาทิตย์: 8.00 น ถึง 17.00 น

Close Menu
Call Now Button